Showing 1–24 of 26 results

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Bản lề

Sản phẩm gia công

Bánh cán ren

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Bánh xe treo

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Bắt giằng

Bulong liên kết

Bulong cấp bền 10.9

Bulong liên kết

Bulong cấp bền 4.8

Bulong liên kết

Bulong cấp bền 8.8

Các loại Bulong đặc biệt

Bulong đai thùng phuy

Bulong liên kết

Bulong inox

Các loại Bulong đặc biệt

Bulong móc rày

Bulong neo / Bulong móng

Bulong neo (Anchor Bolts)

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Diềm

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Gối

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Lock Seam

Long đền móng ngựa

Long đền móng ngựa

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Quả cầu chắn rác

Sản phẩm gia công

Sản phẩm cơ khí các loại

Sản phẩm nhà thép tiền chế

Stud Bolt

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Support Clip

Phụ kiện nhà xưởng, nhà thép tiền chế

Tay nắm cửa

Sản phẩm nhà thép tiền chế

Ty giằng, Thanh giằng xà gồ (Bracing Rod)

Gọi ngay
Chat zalo